EssaysForStudent.com - Free Essays, Term Papers & Book Notes
Search

Effects of Divorce on the Behaviour of Children (dutch)

Page 1 of 17

UC Leuven – Limburg[pic 1]

Departement Sociale School Heverlee

Opleiding: Sociaal Werk

6 mei 2016

VRAAGSTUKKEN UIT MENS EN SAMENLEVING

Gevolgen van echtscheidingen op het gedrag van kinderen

Toelichting “The Varied Impact of Couple Relationship breakdown on Children”

Coleman L. & Glenn F.

Collin Laurent

Academiejaar 2015 – 2016

Docente: Hildegard Bloemen

Inhoud

1        Inleiding        3

2        Samenvatting van de brontekst        4

2.1        Methode        4

2.2        

2.2.1        Enkele cijfers        

2.2.2        De impact van een echtscheiding        5

2.2.3        Longitudinaal onderzoek        5

2.3        Conclusie        6

3        Kritische reflectie        7

3.1        Actualiteitswaarde        7

3.2        Betrouwbaarheid        7

3.3        Volledigheid        8

3.4        Bevestigingen        8

3.5        Relevantie        9

3.6        Persoonlijke leeservaring        9

4        Verband met andere opleidingsonderdelen        10

4.1        Sociaal werk en sociaal beleid        10

4.2        Economie (+ Sociaal werk en sociaal beleid)        10

4.3        Vraagstukken uit mens en samenleving        10

5        Slot        11

6        Bibliografie        12

  1. Inleiding

In het kader van de opleiding “Sociaal Werk”, en het opleidingsonderdeel Vraagstukken, kregen wij de opdracht ons te focussen op een sociaal probleem binnen de maatschappij en dit toe te lichten in een paper.

Omdat het een sociaal probleem is waar maar weinig mensen stil bij staan, heb ik gekozen voor het onderwerp “echtscheidingen en de gevolgen daarvan bij kinderen”: ouders zijn zich vaak niet bewust van wat deze gevolgen. Naast het echtscheidingsproces proces dienen de ouders zich nog steeds bezig te houden met het welzijn van het kind (Helping children deal with divorce, z.d.).

Scheidingen tussen partners is een fenomeen waarmee we nu meer geconfronteerd worden dan vroeger. In Vlaanderen is het aantal echtscheidingen extreem toegenomen: in 1970 bedroeg het aantal gescheiden koppels 0,46 per 1000 inwoners. Dit is doorheen de jaren gestegen tot 1,88 in 1991 en 2,19 in 2010 (Van Opstal, Gehre, Bodson, De Greef & Goris, 2015). De grote vraag die ik rond dit onderwerp dan ook wil bespreken is: Heeft de scheiding tussen partners een effect op het gedrag van de kinderen, kunnen de kinderen hierdoor probleemgedrag vertonen?”

Om een antwoord te vinden op mijn onderzoeksvraag, heb ik mijn paper vooral gebaseerd op het artikel “The Varied Impact of Couple Relationship Breakdown on Children”. Het artikel, geschreven door Lester Coleman en Fiona Glenn, geeft een  uitgebreide kijk op het stijgende aantal kinderen die te maken krijgen met echtscheidingen en welke gevolgen het heeft op hun gedrag en welzijn.

Het grootste deel van mijn paper is gebaseerd op bovenstaand artikel. Voor het vormen van mijn besluit, en dus een volledig antwoord te vinden op mijn artikel, heb ik er nog enkele andere bronnen bijgenomen. Verder zal ik kritisch de betrouwbaarheid, volledigheid en de relevantie van mijn artikel bespreken. Tot slot link ik mijn artikel nog aan andere opleidingsonderdelen binnen het sociaal werk.

Download as (for upgraded members)
txt
pdf
Citation Generator

(2017, 01). Effects of Divorce on the Behaviour of Children (dutch). EssaysForStudent.com. Retrieved 01, 2017, from https://www.essaysforstudent.com/Social-Issues/Effects-of-Divorce-on-the-Behaviour-of-Children/104871.html

"Effects of Divorce on the Behaviour of Children (dutch)" EssaysForStudent.com. 01 2017. 2017. 01 2017 <https://www.essaysforstudent.com/Social-Issues/Effects-of-Divorce-on-the-Behaviour-of-Children/104871.html>.

"Effects of Divorce on the Behaviour of Children (dutch)." EssaysForStudent.com. EssaysForStudent.com, 01 2017. Web. 01 2017. <https://www.essaysforstudent.com/Social-Issues/Effects-of-Divorce-on-the-Behaviour-of-Children/104871.html>.

"Effects of Divorce on the Behaviour of Children (dutch)." EssaysForStudent.com. 01, 2017. Accessed 01, 2017. https://www.essaysforstudent.com/Social-Issues/Effects-of-Divorce-on-the-Behaviour-of-Children/104871.html.