EssaysForStudent.com - Free Essays, Term Papers & Book Notes
Search

Buckingham Palace & the Royal Family

By:   •  Essay  •  2,680 Words  •  December 1, 2009  •  834 Views

Page 1 of 11

Essay title: Buckingham Palace & the Royal Family

Opdracht 1:

1)Buckingham Palace & the Royal Family:

*De Buckingham Palace is zoals de naam al zegt een paleis. Het is een koninklijk paleis waar de Engelse koninklijke familie huisvest. Op dit moment wordt het paleis bewoond door Queen Elisabeth II met haar man, Prince Philiph. Met hun vier kinderen, Charles, Anne, Andrew en Edward.

*Vroeger was het paleis eigenlijk een groot landhuis, maar nadat het huis gekocht werd (in 1962) door King George III, maakte hij er een paleis van.

*Het grootste deel van het jaar kan je het paleis niet bezoeken, alleen in de maanden augustus en september is het open voor publiek. De koninklijke familie is dan op vakantie.

*Het paleis bevindt zich in St. James.

2)Tower of London:

*Dit is het bekendste gebouw van London. Het is gebouwd in 1078 door William the Conqueror. Het gebouw heeft door de jaren heen steeds verschillende functies gehad. Als eerst diende het als een paleis, dan als gevangenis en zelfs als dierentuin. Nu is het de enige plaats waar je de kroonjuwelen kan bekijken. Per jaar komen er ongeveer 2 miljoen bezoekers.

*Er worden vaak exposities en tentoonstellingen gehouden, er worden ook gratis rondleidingen gegeven.

*De toren bevindt zich in Tower, langs de rivier ‘Thames’.

3)Tower Bridge:

*De Tower Bridge is een van de populairste bruggen in heel de wereld, per dag steken er ongeveer 150000 auto’s over naar de andere kant.

*De brug is gebouwd in 1894. De brug is gebouwd als poort voor Londen dat was wel nodig omdat Londen vroeger een grote handelsstad was en er goede wegen moesten zijn.

*In de torens worden er meestal tentoonstellingen gegeven over de geschiedenis van de brug.

*De brug bevindt zich in Tower, langs de rivier Thames. Bij de Tower of London.

4)Houses of Parliament:

*Houses of Parliament kunnen we vergelijken met de Tweede Kamer in Nederland. Deze gebouwen zijn de ultieme symbolen van de stad, hier word alles beslist en geregeld.

*Het gebouw is gebouwd in 1840 en is ontworpen door Charles Barry. Er zijn meer dan duizend kamers en meer dan 2 mijlen aan gangen. De debatten worden in twee groepen gevoerd; ‘House of Commons’ en de ‘House of the Lords’, bij deze laatste groep zitten meestal de graven, baronnen en de adel.

*Men mag de parlementaire debatten ook meevolgen vanaf de ‘Stranger’s Galleries’. Deze debatten worden meestal gehouden in de maanden oktober tot en met juni. Er worden ook rondleidingen gegeven meestal vrijdags.

*De gebouwen staan op Westminster, vlakbij de Thames.

5)Big Ben:

*s’Werelds beroemdste tijdsmechaniek. Met Big Ben wordt niet alleen de klokkentoren zelf aangeduid maar ook de grootste bel in het klokkenspel. De bel weegt maar liefst 14 ton! (En de Romeinse tekens op de klok zijn 2voet hoog!!)|Als het donker is en je ziet een licht branden in de toren dan geeft dat aan dat het ‘Parliament’ een debat houdt

*De grote klok staat in Westminster, vlakbij de rivier Thames.

6)Westminster Abbey:

*De Westminster Abbey is gebouwd in 1260, het is een hele grote kerk, waar nu meestal koninklijke rituelen worden gehouden. Zoals de doping van de kinderen van de koninklijke familie, of natuurlijk de huwelijken. Deze kerk is een van de grootste kerkelijke architectuur op aarde.

*Vroeger was dit de plaats waar de meeste heersers werden gekroond en de plaats waar de meeste heersers liggen begraven.

*Er worden ook rondleidingen gegeven van maandag tot zaterdag.

*De kerk staat in Westminster.

7)St. Paul’s Cathedral:

* Deze kathedraal heeft een hele voorgeschiedenis. De kathedraal is drie keer afgebrand en verwoest door de Noormannen. In 1666 werd de kathedraal compleet verwoest door een grote brand. Zo kreeg in 1675 Sir Christopher Wren de opdracht een nieuwe kathedraal te ontwerpen. Het werd een meesterwerk, daarom wordt de kathedraal door vele mensen uit de hele wereld bezocht.

*Deze kathedraal had ook als enige de tweede wereld oorlog overleefd, alle gebouwen eromheen waren plat gebombardeerd of stonden in brand.

*De

Continue for 10 more pages »  •  Join now to read essay Buckingham Palace & the Royal Family and other term papers or research documents
Download as (for upgraded members)
txt
pdf
Citation Generator

(2009, 12). Buckingham Palace & the Royal Family. EssaysForStudent.com. Retrieved 12, 2009, from https://www.essaysforstudent.com/essays/Buckingham-Palace-the-Royal-Family/17635.html

"Buckingham Palace & the Royal Family" EssaysForStudent.com. 12 2009. 2009. 12 2009 <https://www.essaysforstudent.com/essays/Buckingham-Palace-the-Royal-Family/17635.html>.

"Buckingham Palace & the Royal Family." EssaysForStudent.com. EssaysForStudent.com, 12 2009. Web. 12 2009. <https://www.essaysforstudent.com/essays/Buckingham-Palace-the-Royal-Family/17635.html>.

"Buckingham Palace & the Royal Family." EssaysForStudent.com. 12, 2009. Accessed 12, 2009. https://www.essaysforstudent.com/essays/Buckingham-Palace-the-Royal-Family/17635.html.